Protecció de dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la normativa que la desenvolupa, les dades personals obtingudes per la Fundació Mútua General de Catalunya, Fundació Privada, s’integraran en un fitxer automatitzat en poder de la Fundació, del qual aquesta n’és responsable. A aquests efectes, la Fundació Mútua General de Catalunya adopta les mesures necessàries per tal d’evitar l’alteració, la pèrdua o el tractament o accés no autoritzats d’aquestes dades, les quals seran tractades sempre respectant la legislació vigent i prenent totes les mesures de seguretat que garanteixin la seva confidencialitat.

Els titulars de les dades disposen dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, per a l’exercici dels quals poden dirigir-se a la Fundació Mútua General de Catalunya, c/ Tuset, núms. 5-11, planta 1ª, CP 08006 Barcelona.